vrijdag 26 november 2010

Zorg & Welzijn - Opdracht 4.

Millenniumdoel 4 gaat over de kindersterfte.

Het millenniumdoel hiervan is dat het percentage van de kinderen die voor hun 5e levensjaar overlijdt met tweederde moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
In dat jaar stierven oveer de hele wereld 12,4 miljoen kinderen.
Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Dat kan zijn door ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat zij ook gewoon medicijnen en vaccinaties kunnen krijgen, dat er een goede hygiene en gezondheiszorg aanwezig is om te helpen bestrijden.

Dit houd dus in dat er betere en meer medicijnen moet komen, de hygiene verbeterd is en de gezondheidszorg sterk verbeterd is zodat er minder kinderen sterven. Dat is het doel voor 2015.

Zorg & Welzijn - Opdracht 3.

Er zijn 8 verschillende millenniumdoelen met elk een eigen doel. Deze millenniumdoelen zijn:
1. De armoede halveren en minder mensen honger.
2. Iedereen naar school.
3. Mannen en vrouwen gelijk. 
4. Minder kindersterfte.
5. Verbeteren van de gezondheid van moeders.
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.
7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
8. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling.


Elk millenniumdoel heeft een eigen punt waar het mee samen hangt.
Millenniumdoel 1 streeft ernaar om het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, in 2015 ten minste voor de helft zijn terug gebracht ten opzichte van 1990.
Onder extreme armoede word verstaan dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft.


Millenniumdoel 2 gaat over kinderen in ontwikkelingslanden die nog niet naar school gaan. Zij worden dan thuisgehouden om mee te helpen in het huishouden of om te helpen om geld te verdienen. bij deze millenniumdoel word vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.


Millenniumdoel 3 gaat over de rechten van de vrouwen. Formeel hebben zij dezelfde rechten maar in de praktijk is dit vaak niet het geval en worden vrouwen achter gesteld.


Millenniumdoel 4 gaat over het percentage kinderen dat jonger is dan 5 jaar die in ontwikkelingslanden overlijden. Deze moet in 2015 voor tweederde zijn teruggebracht tenopzichte van 1990.


Millenniumdoel 5 gaat over het overlijden van vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In dit millenniumdoel staat vastgelegd dat de moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.


Millenniumdoel 6 gaat over de slachtoffers van aids. In de jaren '90 heeft deze ziekte miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. In 2015  moet deze ziekte tot staan zijn gebracht en moet iedereen de juiste medicijnen kunnen krijgen.


Millenniumdoel 7 gaat over de armoedebestrijding samen met de milieubestrijding. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en de gezondheid van bepaalde mensen.


Millenniumdoel 8 gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen.
Ik vind het erg belangrijk dat deze millenniumdoel worden gehaald. Vele mensen zijn erg ziek of erg arm en hebben geen geld om medicijnen te kunnen kopen. Hieraan kunnen zij sterven.
Als je jezelf hierin gaat verplaatsen dan zou je ook willen dat mensen jou zouden helpen om te zorgen dat het weer beter met je gaat.